Nieuws door

De juridisch expert voor het intermediair

Berichten

Te laat geklaagd: adviseur gaat vrijuit

In deze zaak die aan de rechtbank Rotterdam is voorgelegd, speelt de vraag of de verzekerde zijn adviseur tijdig op de hoogte heeft gesteld van diens (mogelijke) tekortschieten in het naleven van de zorgplicht. De casus was als volgt.

Lees verder about Te laat geklaagd: adviseur gaat vrijuit

Geen dekking onder reisverzekering voor gemaakte medische kosten

X claimt kosten van operatie na skiongeval, die niet door zorgverzekeraar worden vergoed, op reisverzekering. Deze wijst claim echter af. De geschillencommissie oordeelt of dit terecht is.

Lees verder about Geen dekking onder reisverzekering voor gemaakte medische kosten

De aanspraak op dekking is verjaard

X heeft burengeschil in 2017 gemeld bij rechtsbijstandsverzekeraar, maar is vergeten de om de verjaringstermijn te stuiten. Het door X in 2022 ingediende verzoek tot het verlenen van rechtsbijstand wordt afgewezen. Hoe oordeelt de geschillencommissie?

Lees verder about De aanspraak op dekking is verjaard

Is achterlaten zilveren armband in vakantiehuis onvoorzichtig?

Na terugkomst van vakantie ontdekte X thuis dat hij zijn zilveren armband in het vakantiehuis heeft laten liggen. Hij heeft een doorlopende reisverzekering, maar de verzekeraar weigert dekking. Is dat terecht?

Lees verder about Is achterlaten zilveren armband in vakantiehuis onvoorzichtig?

Ongeloofwaardige wijziging van eerder afgelegde verklaring brengt verzekerde van de regen in de drup

X is met zijn partner op vakantie in Italië. In de periode van 7 tot 10 september 2021 werd ook Rome aangedaan. In de ochtend van 10 september constateert X dat er is ingebroken in hun auto die geparkeerd stond bij het hotel waar zij die nacht verbleven. Uit de kofferbak van de auto zijn […]

Lees verder about Ongeloofwaardige wijziging van eerder afgelegde verklaring brengt verzekerde van de regen in de drup

Het door verzekerde zelf laten openstaan van de kraan is een plotseling en onvoorzien schadevoorval

In de straat van de woning van X doet zich op enig moment ’s avonds een breuk in de waterleiding voor. Via de buurtapp wordt X hierop geattendeerd en wordt aangekondigd dat het water zou worden afgesloten. X poogt kort hierop nog een glas water te tappen. Tevergeefs, omdat de druk al van de leiding […]

Lees verder about Het door verzekerde zelf laten openstaan van de kraan is een plotseling en onvoorzien schadevoorval

In welke hoedanigheid kan een verzekerde rechten aan de polis ontlenen?

Of de verzekeringnemer rechten kan ontlenen aan de verzekeringsovereenkomst hangt mede af van of de daadwerkelijke hoedanigheid van de verzekeringnemer wel aansluit bij de op het polisblad vermelde verzekerde hoedanigheid of verzekerde activiteit. Als dit niet het geval is, kan dit voor een verzekeringnemer verstrekkende gevolgen hebben. 

Lees verder about In welke hoedanigheid kan een verzekerde rechten aan de polis ontlenen?

Gevolgen van het opmaken van een valse factuur

X stelt dat haar pruik tijdens het bereiden van het avondeten vlam heeft gevat. Ze claimt bij haar inboedelverzekeraar de kosten van de pruik. Ter onderbouwing hiervan stuurt X een valse factuur van een pruikenwinkel. Gevolgen: verlies van dekking, registratie én betalen van onderzoekskosten.

Lees verder about Gevolgen van het opmaken van een valse factuur

Onvoldoende voorzorgsmaatregelen: geen dekking

In september 2021 was X een weekend weggeweest. Bij terugkomst op maandagochtend constateerde X dat er was ingebroken. X claimt de schade bij zijn inboedelverzekeraar. Maar die wijst de claim af in verband met onvoldoende voorzorgsmaatregelen.

Lees verder about Onvoldoende voorzorgsmaatregelen: geen dekking

Adviseur moet weten wat zakelijke klanten doen

Van de adviseur mag ten minste verwacht worden dat hij zich de moeite getroost om zich te verdiepen in de ondernemingsactiviteiten van zijn zakelijke klanten. Bij onvoldoende zicht daarop kan het namelijk voorkomen dat de adviseur de plank misslaat door de reikwijdte van de verzekeringen niet in overeenstemming te brengen met de risico’s die zijn klant loopt. De casus was als volgt.

Lees verder about Adviseur moet weten wat zakelijke klanten doen

Adviseur moet de klant behoeden voor onderverzekering

In deze zaak staat de vraag centraal of de adviseur verantwoordelijk gehouden kan worden voor de onderverzekering van zijn klant. De casus was als volgt.

Lees verder about Adviseur moet de klant behoeden voor onderverzekering

Bagage gestolen uit een voor vakantie gereedstaande auto

Door X wordt de bagage de avond van tevoren in de (gehuurde) auto gepakt. Door X wordt die ochtend echter ontdekt dat er is ingebroken in de auto en dat de bagage is gestolen. X doet daarop een beroep op zijn doorlopende reisverzekering die via ASR loopt.

Lees verder about Bagage gestolen uit een voor vakantie gereedstaande auto

Schade aan schuur door constructiefout

Is de oorzaak van de schade aan de schuur veroorzaakt door een storm? Of is er sprake van een constructiefout? En is er dan dekking? Kifid doet uitspraak.

Lees verder about Schade aan schuur door constructiefout

Auto op andere naam zetten leidt tot afwijzing claim

Na een tweede aanrijding in korte tijd, constateerde verzekeraar dat het kenteken van de auto kort na de ingangsdatum van de verzekering in april 2020 op een andere naam was gezet en wijst de claim af. Kifid oordeelt of dit terecht is.

Lees verder about Auto op andere naam zetten leidt tot afwijzing claim

Aantonen bezit en diefstal gouden ketting

Volgens verzekeraar heeft klant geen bewijs geleverd van de inbraak en eigendom van de ketting. Hoe oordeelt het Kifid hierover?

Lees verder about Aantonen bezit en diefstal gouden ketting

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag