12-03-2023

Is achterlaten zilveren armband in vakantiehuis onvoorzichtig?

X was in augustus 2022 op vakantie. Na terugkomst ontdekte hij thuis dat hij zijn zilveren armband in het vakantiehuis heeft laten liggen. Desgevraagd liet de beheerder van de vakantiewoning weten de armband niet meer te hebben gevonden. X heeft een doorlopende reisverzekering bij Interpolis. Maar Interpolis weigert een beroep op dekking. Volgens Interpolis had X namelijk niet de in de polisvoorwaarden voorgeschreven vereiste voorzichtigheid in acht genomen.

Voorzichtigheid

Aan de geschillencommissie wordt door X de vraag voorgelegd of dit dekkingsstandpunt van Interpolis juist is. De geschillencommissie beantwoordt deze vraag bevestigend. De geschillencommissie stelt voorop dat het de verzekeraar vrij staat om haar eigen dekkingsgrenzen aan te geven. Deze grenzen worden weergegeven in de polisvoorwaarden, waarin onder meer staat dat bagage niet verzekerd is als verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht neemt.

De polisvoorwaarden bepalen ook dat de normale voorzichtigheid in ieder geval niet in acht is genomen als diefstalgevoelige zaken (zoals een zilveren armband) achtergelaten worden in het hotel, pension, et cetera. De geschillencommissie stelt vast dat X de armband heeft achtergelaten in het vakantieverblijf, zodat X niet de in de polisvoorwaarden omschreven normale voorzichtigheid in acht heeft genomen.

De geschillencommissie merkt ten overvloede nog op dat X maatregelen had kunnen treffen om deze schade te voorkomen. X had beter moeten opletten bij het inpakken van zijn bagage en bij vertrek moeten controleren of hij al zijn spullen daadwerkelijk had, aldus de geschillencommissie. De conclusie van de geschillencommissie is kortom dat Interpolis terecht dekking weigerde. De vordering van X tot dekking onder de reisverzekering via bindend advies wordt dus afgewezen.

Lees hier het artikel zoals het is verschenen in de Beursbengel nr. 922 | maart 2023

Lees hier het artikel zoals het is gepubliceerd op Platform Flink

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag