Nieuws door

De juridisch expert voor het intermediair

Berichten

Te laat geklaagd: adviseur gaat vrijuit

In deze zaak die aan de rechtbank Rotterdam is voorgelegd, speelt de vraag of de verzekerde zijn adviseur tijdig op de hoogte heeft gesteld van diens (mogelijke) tekortschieten in het naleven van de zorgplicht. De casus was als volgt.

Lees verder about Te laat geklaagd: adviseur gaat vrijuit

Geen dekking onder reisverzekering voor gemaakte medische kosten

X claimt kosten van operatie na skiongeval, die niet door zorgverzekeraar worden vergoed, op reisverzekering. Deze wijst claim echter af. De geschillencommissie oordeelt of dit terecht is.

Lees verder about Geen dekking onder reisverzekering voor gemaakte medische kosten

De aanspraak op dekking is verjaard

X heeft burengeschil in 2017 gemeld bij rechtsbijstandsverzekeraar, maar is vergeten de om de verjaringstermijn te stuiten. Het door X in 2022 ingediende verzoek tot het verlenen van rechtsbijstand wordt afgewezen. Hoe oordeelt de geschillencommissie?

Lees verder about De aanspraak op dekking is verjaard

Niet gehouden aan opdracht van klant

In de Beursbengel beschrijft Coen Fledderus gerechtelijke uitspraken. In deze zaak, die aan de rechtbank Den Bosch (Oost-Brabant) was voorgelegd, speelde de vraag of de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door af te wijken van de aan hem verstrekte opdracht. De casus was als volgt.

Lees verder about Niet gehouden aan opdracht van klant

Ontbreken van dekking voor medische kosten

Geen dekking op reisverzekering voor medische kosten, is dat schending van zorgplicht van de adviseur?

Lees verder about Ontbreken van dekking voor medische kosten

Laptop in auto in parkeergarage is geen veilige plek

X gaat naar de bioscoop. X heeft echter een laptop bij zich en zij besluit om deze laptop in de auto van haar vriend achter te laten. De auto wordt door X en de vriend geparkeerd in een parkeergarage. Na terugkomst van het bioscoopbezoek blijkt er in de auto ingebroken. De laptop van X is […]

Lees verder about Laptop in auto in parkeergarage is geen veilige plek

Eigendom verloren bagage voldoende onderbouwd?

Verzekeraar is van mening dat verzekerde de eigendom van de geclaimde bagagestukken onvoldoende had onderbouwd. Hoe oordeelt Kifid?

Lees verder about Eigendom verloren bagage voldoende onderbouwd?

Afwijzen aanvraag autoverzekering is geen discriminatie

Verzekeraar wijst aanvraag autoverzekering af op basis van strafrechtelijk verleden. Aanvrager vindt dit discriminatie. Hoe oordeelt Kifid?

Lees verder about Afwijzen aanvraag autoverzekering is geen discriminatie

Zorgplicht adviseur betreft soms ook derde partij

In iedere uitgave van de Beursbengel beschrijft Coen Fledderus een gerechtelijke uitspraak in het kader van de zorgplicht van financieel adviseurs. Deze maand over de begunstiging van een overlijdensrisicoverzekering en de zorgplicht van een adviseur tegenover een derde, in dit geval de partner van verzekeringnemer.

Lees verder about Zorgplicht adviseur betreft soms ook derde partij

Het premieverschil tussen de AOV’s is voldoende verklaarbaar

Drie broers met een AOV. Een broer betaalt een hogere premie. Hij wil het premieverschil terug van verzekeraar.

Lees verder about Het premieverschil tussen de AOV’s is voldoende verklaarbaar

Verzekerde moet diefstal wel voldoende aannemelijk maken

Iedere maand beschrijft Coen Fledderus in de Beursbengel een uitspraak van het Kifid. Deze maand vindt de geschillencommissie dat verzekerde diefstal voldoende aannemelijk moet maken.

Lees verder about Verzekerde moet diefstal wel voldoende aannemelijk maken

Aankondiging opzegging verzekering niet direct gedeeld met klant

De verzekeringsovereenkomst tussen een verzekeraar en de verzekeringnemer kan -net als andere overeenkomsten- worden opgezegd. Als een verzekeraar de brief met de aankondiging van de opzegging aan de adviseur stuurt, dan zal de adviseur deze informatie met zijn klant moeten delen. Er kan dan gezocht worden naar een alternatieve passende verzekeringsdekking bij een andere maatschappij. In deze zaak, die in hoger beroep aan het hof Arnhem was voorgelegd, speelde de vraag of de adviseur de klant wel op tijd had geïnformeerd over de aangekondigde opzegging. De casus was als volgt.

Lees verder about Aankondiging opzegging verzekering niet direct gedeeld met klant

Advies over vergelijkingskaart

Per 1 april 2023 is de nieuwe vergelijkingskaart ingevoerd. In het geval je advies geeft moet je in de vergelijkingskaart aangegeven of je dat al of niet doet op onafhankelijke basis. Adfiz heeft advies ingewonnen bij Robin van Beem over eventuele privaatrechtelijke consequenties. Het advies luidt als volgt.

Lees verder about Advies over vergelijkingskaart

Adviseur wijst niet op risico wateraccumulatie

In deze zaak die aan de rechtbank Rotterdam is voorgelegd, speelt onder meer de vraag of het de adviseur verweten kan worden dat schade als gevolg van wateraccumulatie niet gedekt is onder de polis. De casus was als volgt.

Lees verder about Adviseur wijst niet op risico wateraccumulatie

Polisvoorwaarden voldoende duidelijk bij dekking over stormschade?

Tijdens de storm Eunice op 18 februari 2022 is het dak van het tuinhuis van de buren gewaaid. Het dak is tegen de bomen in de tuin van X terechtgekomen. Volgens ASR volgt uit de polisvoorwaarden dat schade aan de tuin veroorzaakt door weer en weersinvloeden van dekking is uitgesloten. Hoe oordeelt het Kifid?

Lees verder about Polisvoorwaarden voldoende duidelijk bij dekking over stormschade?

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag