13-12-2022

Schade aan schuur door constructiefout

X is eigenaar van een schuur. Volgens X heeft het op 11 maart 2021 gestormd en is er als gevolg van deze stormschade ontstaan aan de schuur. De schade is veroorzaakt door een boom naast de schuur. Deze is tijdens de storm heen en weer gaan bewegen waardoor de wortels druk zijn gaan uitoefenen op de omheen liggende grond. De druk die hierdoor is ontstaan, heeft de betonbalk van de schuur doen scheuren.

Constructiefout

X heeft een woonverzekering bij Centraal Beheer en hij claimt hier de schade. Door Centraal Beheer is een expert benoemd die ter plaatse is gaan kijken. Door de expert wordt in diens rapportage geconcludeerd dat er sprake is van een constructiefout in de betonvloer van de schuur. De expert concludeert dan ook dat sprake is van een constructiefout. Op grond hiervan wijst Centraal Beheer de vordering tot dekking af. Want uit de polisvoorwaarden volgt duidelijk dat ‘niet verzekerd is schade door bouwfouten of constructiefouten van of in de woning’.

De geschillencommissie geeft Centraal Beheer hierin gelijk. Volgens de geschillencommissie is een verzekeraar in beginsel vrij is om zelf de grenzen te bepalen waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen. Voor het antwoord op de vraag of de verzekeraar gehouden is de door X geleden schade is bepalend wat er in de verzekeringsvoorwaarden is vermeld. De geschillencommissie stelt vast dat in de voorwaarden een dekkingsuitsluiting staat voor constructiefouten.

Experts

Dat er in dit geval sprake was van een constructiefout is volgens de geschillencommissie duidelijk. Dit volgt namelijk niet alleen uit het expertiserapport van de door de verzekeraar ingeschakelde deskundige. Maar ook uit het rapport dat is opgemaakt door de door X ingeschakelde contra-expert blijkt dat de hoofdoorzaak van de schade een constructiefout is. Uit het rapport van de contra-expert blijkt dat de constructie van de vloer te zwak is uitgevoerd. En dat herstel van de betonbalk geen zin heeft als er niet eerst iets aan de constructie van de vloer wordt gedaan. Volgens de geschillencommissie mag Centraal Beheer zich in dit geval dus beroepen op de uitsluiting voor constructiefouten.

De conclusie van de geschillencommissie is dan ook dat de vordering van X tot dekking onder de woonverzekering via bindend advies moet worden afgewezen. 

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2022-0748 d.d. 5 september 2022

Lees hier het artikel zoals het is verschenen in Beursbengel nr. 919 | november 2022

Lees hier het artikel zoals het is gepubliceerd op Platform Flink

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag