13-12-2022

Auto op andere naam zetten leidt tot afwijzing claim

X is eigenaar van een Volkswagen Caddy. Ten behoeve van deze auto wordt door X een autoverzekering gesloten bij ASR. Na een tweede aanrijding in korte tijd, blijkt dat de auto op een andere naam was gezet. ASR constateerde bij de schadebehandeling dat dit kort na de ingangsdatum van de verzekering, in april 2020 was gebeurd. Het betrof de zoon van X.

Afwijzing claim

ASR besloot hierop de claim af te wijzen en het uitgekeerde bedrag bij X terug te vorderen. Ook wil ASR gedurende een periode van 5 jaar geen verzekeringen meer sluiten met X. Hiervoor worden de persoonsgegevens van X geregistreerd in de Gebeurtenissenadministratie en het Incidentenregister.

X is het met deze gang van zaken niet eens. Hij legt zijn vorderingen –dekking onder de polis en verwijdering van de registratie- voor aan de geschillencommissie. De geschillencommissie stelt voorop dat voor beantwoording van de dekkingsvraag de inhoud van de polisvoorwaarden doorslaggevend is. Volgens de geschillencommissie blijkt duidelijk uit de polisvoorwaarden dat er geen dekking is als uit het Kentekenregister van de RDW blijkt dat op het schademoment de auto niet op naam van de verzekeringnemer staat. De verzekeraar mag zelf de grenzen bepalen waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen. Daarom is er vanaf het moment dat de zoon van X bij de RDW werd geregistreerd geen dekking meer. En mocht beëindigde ASR de verzekering.

Registratie IVR

De door X gevolgde handelwijze is volgens de geschillencommissie van voldoende gewicht om tot registratie gedurende 5 jaar over te gaan in de Gebeurtenissenadministratie en het Intern Verwijzingsregister (IVR). Maar de geschillencommissie oordeelt wel dat de omschrijving die door ASR in de Gebeurtenissenadministratie wordt gegeven aangepast moet worden. Want dat ASR vermoedt dat X tezamen met zijn zoon een constructie heeft bedacht om deze verzekering tegen deze premie en onder deze voorwaarden te sluiten, kan ASR niet hard maken. ASR mag dit dan ook niet op die manier vastleggen in de Gebeurtenissenadministratie. 

De conclusie van de geschillencommissie is dan ook dat de vordering van X via niet-bindend advies moet worden afgewezen. Voorzover het de dekkingsvraag betreft. De opname van de gegevens van X in de registers van ASR kan door de beugel. Mits de omschrijving van de gebeurtenis door ASR wordt aangepast.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2022-0690, d.d. 15 augustus 2022

Lees hier het artikel zoals het is verschenen in Beursbengel nr. 918 | oktober 2022

Lees hier het artikel zoals het is gepubliceerd op Platform Flink

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag