U bent uw klant beter van dienst als uw eigen juridische zaken goed geregeld zijn

Verhouding verzekeraar en bemiddelaar

De verhouding tussen een verzekeraar en de bemiddelaar wordt beheerst door de samenwerkingsovereenkomst die partijen met elkaar gesloten hebben. Maar ook de Wft en het Bgfo bevatten regels die de verhouding tussen partijen regelen.

Geschillen

Meestal verloopt de samenwerking naar behoren en doen partijen prettig zaken met elkaar. Maar soms handelt een verzekeraar in strijd met (de geest van) de gemaakte afspraken. Of u vindt dat een verzekeraar het wettelijk beschermde portefeuillerecht uitholt. Bij het oplossen van dergelijke geschillen zijn wij u graag behulpzaam. Met oog op uw (commerciële) belangen verdedigen wij uw positie richting de verzekeraar. Wij proberen er bij voorkeur buiten rechte uit te komen. Als dat niet lukt, dan leggen wij de zaak namens u aan de rechter voor.

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag

Ons kantoor is gespecialiseerd in juridische dienstverlening voor de financiële branche, met name gericht op het intermediair

Wij helpen adviseurs, (beurs)makelaars, serviceproviders en gevolmachtigd agenten bij het voorkomen en oplossen van problemen in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Wij geloven erin dat u uw klant beter van dienst bent als uw eigen juridische zaken goed geregeld zijn.

Onze experts

Ons team staat klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn