Over

De juridisch expert voor het intermediair

Ons verhaal

Robin van Beem heeft samen met Femke de Jong het kantoor Van Beem de Jong Advocaten opgericht. Het idee voor een advocatenkantoor dat zich speciaal richt op verzekeringsadviseurs ontstond tijdens lunchgesprekken. Op 1 augustus 2011 opende de twee advocaten vol enthousiasme hun praktijk. Er was behoefte voor deze specifieke doelgroep. Een doelgroep die niet gewend was juridisch advies in te kopen. Veel assurantiekantoren leunden op de verzekeraars als het ging om juridische kwesties. Maar in de aanloop naar het provisieverbod werden de rollen van adviseurs en verzekeraars strikter neergezet. Dat speelde ons in de kaart. Na de toetreding van Coen Flederus in 2013 , het vertrek van Femke de Jong en de verhuizing naar een ander kantoor werd in 2016 de naam aangepast naar Polis Advocaten. 

Verschil kunnen maken

In de afgelopen 10 jaar hebben wij het verschil kunnen maken in onder andere de volgende zaken. Een notaris met wel heel erg kleine lettertjes in zijn AOV. De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar weigerde om te erkennen dat de notaris als gevolg van zijn ziekte niet in staat was om langer dan een paar uur per dag te werken. Of de zaak waarin een café-eigenaar volgens de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar niet méér dan 25% arbeidsongeschikt was en daarmee de uitkeringsdrempel niet haalde.

In dat soort zaken geeft het ons grote voldoening om buiten rechte voor de zwakker staande partij het optimale resultaat te bereiken. In deze twee zaken is stap voor stap door het aandringen op het doen van nadere onderzoeken toch nog succes bereikt. Beide klanten hebben alsnog de uitkering gekregen waar zij conform de polis recht op hadden. 

Dergelijke dekkingsgeschillen doen zich voor bij nagenoeg alle verzekeringen van brand tot aansprakelijkheid en zowel particulier als zakelijk. Vaak lukt het om zonder een procedure het doel te bereiken, maar soms is het inschakelen van de rechter niet te vermijden. 

Het verschil maakten wij ook toen Delta Lloyd de en bloc-clausule wilde inzetten bij de (verlieslatende) WGA-ERD-verzekering. Robin van Beem begeleidde de vier organisaties die uit protest naar de rechter stapten en in 2013 gelijk kregen. Als gevolg van deze uitspraak werd verzekeraars weer duidelijk waar de clausule eigenlijk voor bedoeld is. En dat is dus niet om te lichtvaardig en bloc een premieverhoging door te voeren in een portefeuille waar je verlies op lijdt. 

Procederen

Procederen is eigenlijk maar een klein deel van de bezigheden van onze advocaten. Veel vaker wordt het kantoor om juridisch advies en om juridische begeleiding gevraagd. Onder meer bij overnames en fusies. Als verkopende partij is het van groot belang je goed te laten begeleiden. Investeringsmaatschappijen zijn gepokt en gemazeld als het gaat om bedrijfsovernames. De gemiddelde financieel adviseur is dat veel minder of helemaal niet. Er zijn zoveel zaken die juridisch goed geregeld moeten worden. Wij zien bijvoorbeeld dat de verkopende adviseur in sommige gevallen een minderheidsbelang houdt en een rol in het bedrijf houdt. Maar hoe gaat het als de adviseur linksaf wil en de hoofdaandeelhouder rechtsaf? En wat als het niet meer zo botert met de grootaandeelhouder? Het is belangrijk om daar goede afspraken over te maken en vast te leggen.

Contracten

Goede afspraken, ook tussen adviseur en klant zijn ze cruciaal. Door het provisieverbod is het voor de adviseur belangrijk geworden om zijn werkzaamheden te duiden bij de consument. Een goede opdracht tot dienstverlening en algemene voorwaarden zijn daarbij van groot belang. Wat doe je wel en wat doe je niet voor de klant. De ervaring leert dat het zaak is als adviseur goed af te bakenen wat je doet en daar uiterst helder over te communiceren en afspraken vast te leggen. 

Het is niet alleen belangrijk afspraken vast te leggen met uw klant, maar ook met uw personeel en tussen de aandeelhouders onderling. Of het (ver)koopcontract inzake uw bedrijf of assurantieportefeuille. Beschrijft het contract wat er van te voren is afgesproken? En wat er bedoeld is met die afspraak? Wij stellen graag deze contracten voor u op. Of controleren uw contracten en geven waar nodig aanbevelingen. Zodat er achteraf geen onduidelijkheden of misverstanden ontstaan. Het vooraf goed regelen van uw juridische zaken geeft u rust.

Publicaties

Om juridische zaken te duiden, schrijven wij regelmatig in de vakpers. Bijvoorbeeld in rubriek Verzekeringsrecht in AM, de rubriek jurisprudentie zorgplicht en aansprakelijkheid in de Beursbengel en over diverse onderwerpen in VVP. Op de pagina Nieuws vindt u een overzicht van onze artikelen.

Wij zijn zeer betrokken bij de financiële branche en zetten ons iedere dag in om het beste resultaat voor onze klanten te behalen. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Onze experts

Ons team staat klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag