Nieuws door

De juridisch expert voor het intermediair

Berichten

Aantonen bezit en diefstal gouden ketting

Volgens verzekeraar heeft klant geen bewijs geleverd van de inbraak en eigendom van de ketting. Hoe oordeelt het Kifid hierover?

Lees verder

Niet voldaan aan voorgeschreven alarmeisen voor auto

In deze zaak speelt onder meer de vraag of de adviseur tegenover zijn klant tekort is geschoten in de zorgplicht vanwege het nalaten een waarschuwing te geven voor het voldoen aan de voorgeschreven alarmeisen. De casus was als volgt.

Lees verder

De omvang van de dienstverlening tijdens de looptijd

Er is de laatste jaren veel gezegd en geschreven over de dienstverlening van bemiddelaars tijdens de looptijd van een financieel product. Er blijken toch vaak misverstanden te bestaan over de vraag wat de “nazorg” van bemiddelaars nu precies inhoudt en wat daarover wettelijk geregeld is. In deze bijdrage schetst Robin van Beem de juridische kaders.

Lees verder

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag