Nieuws door

De juridisch expert voor het intermediair

Berichten

Adviseren of informeren

De AFM heeft in december 2021 een interpretatie gepubliceerd over de begrippen ‘adviseren’ en ‘informeren’ in de zin van de Wft. In dit artikel geeft Robin van Beem een antwoord op de vraag of de soep wel zo heet wordt gegeten, als door sommigen wordt gesuggereerd.

Lees verder

Zorgplicht van de adviseur eindigt waar onwil van de klant begint

Tot het takenpakket van de redelijk handelende en redelijk bekwame adviseur behoort het behoeden van de klant voor onderverzekering. Deze kerntaak dient de adviseur met de vereiste zorg uit te voeren. Bijvoorbeeld door actief informatie op te vragen bij de klant om zodoende te kunnen bezien of en zo ja in welke mate de verzekerde som aangepast zou moeten worden. Maar als de klant nalaat om desgevraagd stukken aan te leveren dan zouden de financiële gevolgen van een beroep op onderverzekering niet voor rekening van de adviseur moeten komen. Een dergelijke zaak werd in hoger beroep voorgelegd aan het hof Arnhem-Leeuwarden. De casus was als volgt.

Lees verder

Juridische aandachtspunten bij bedrijfsovernames

Overnames bieden voor koper en verkoper prachtige kansen. Zeker in deze tijden. In dit artikel schetst Robin van Beem dat en waarom het wel zaak is om een transactie zorgvuldig voor te bereiden. Want de risico’s kunnen groot zijn en het is uiteraard altijd beter om problemen te voorkomen door het doen van goed onderzoek en het maken van heldere afspraken, dan dat een partij achteraf bij een rechter zijn gelijk moet zien te halen.

Lees verder

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag