13-12-2022

Bagage gestolen uit een voor vakantie gereedstaande auto

X is voornemens om met zijn gezin op wintersport te gaan. Door X wordt de bagage de avond van tevoren in de (gehuurde) auto gepakt. X wil namelijk de volgende ochtend vroeg om 04.30 uur richting vakantiebestemming vertrekken. Door X wordt die ochtend echter ontdekt dat er is ingebroken in de auto en dat de bagage is gestolen. X doet daarop een beroep op zijn doorlopende reisverzekering die via ASR loopt. Door ASR wordt de claim afgewezen.

Reisverzekering

X wendt zich daarop tot de geschillencommissie maar vangt daar ook bot. Volgens de geschillencommissie had X onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid betere maatregelen kunnen treffen zoals in de polisvoorwaarden staat vermeld. De geschillencommissie vindt dat X de auto de ochtend van vertrek had in kunnen pakken. X vond dat met 4 slaperige kinderen en een lange reis voor de boeg ondoenlijk. Maar de geschillencommissie acht deze omstandigheden onvoldoende zwaarwegend.

Normale voorzichtigheidsclausule

De geschillencommissie benadrukt dat ASR niet pas een beroep kan doen op een ‘normale voorzichtigheidsclausule’ als ook sprake is van een ernstige mate van schuld. Deze maatstaf volgt namelijk niet uit de tekst van de verzekeringsvoorwaarden en ook niet uit de recente uitspraken van de geschillencommissie op dit punt. Een algemene regel of en wanneer sprake is van ‘voldoende mate van verwijtbaarheid’ is volgens de geschillencommissie niet op voorhand te geven. Dit verschilt namelijk per geval. En dit zal dus telkens aan de hand van de concrete omstandigheden per zaak beoordeeld moeten worden.

In deze zaak valt deze beoordeling dus uit in het nadeel van X. De vordering van X wordt bij bindend advies afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2022-0785, d.d. 19 september 2022

Lees hier het artikel zoals het is verschenen in Beursbengel nr. 919 | november 2022

Lees hier het artikel zoals het is gepubliceerd op Platform Flink

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag