10-01-2023

Onvoldoende voorzorgsmaatregelen: geen dekking

In september 2021 was X een weekend weggeweest. Bij terugkomst op maandagochtend constateerde X dat er in diens woning was ingebroken. De inbrekers hebben vooral horloges en sieraden buit gemaakt. X claimt de schade bij ASR, zijn inboedelverzekeraar. Maar ASR wijst na onderzoek de claim af.

Onvoldoende voorzorgsmaatregelen

Want volgens ASR had X bij het verlaten van de woning nagelaten om het Veluxraam van de badkamer slotvast af te sluiten. X heeft daarmee onvoldoende voorzorgsmaatregelen getroffen om de inbraak te voorkomen, aldus ASR. X wendt zich daarop tot de geschillencommissie om het geschil te beslechten. De geschillencommissie stelt allereerst vast dat X is geslaagd in het bewijs van zijn stelling dat van een gedekte gebeurtenis sprake is. Dat er zaken zijn gestolen uit de woning staat immers niet ter discussie.

Geen braaksporen

Het is vervolgens aan ASR om het bewijs te leveren van de stelling dat X onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om de diefstal te voorkomen. De geschillencommissie oordeelt dat ASR in dit bewijs is geslaagd. De geschillencommissie stelt namelijk vast dat er door de politie is verklaard dat er ‘pertinent geen braaksporen zijn aangetroffen’. En uit het forensisch onderzoek volgt bovendien dat het Velux dakraam ‘niet slotvast afgesloten’ was. En als dat raam wél afgesloten zou zijn geweest, dan was het niet mogelijk om het raam te openen zonder braaksporen achter te laten.

In navolging van ASR concludeert de geschillencommissie dan ook dat het dakraam niet slotvast afgesloten was tijdens de inbraak. Daar komt volgens de geschillencommissie nog bij dat op het bad onder het raam een voetspoor werd aangetroffen. Volgens de geschillencommissie ondersteunt dit de stelling van ASR dat de inbrekers zich toegang tot de woning hebben verschaft via het raam. X heeft naar het oordeel van de geschillencommissie dus niet voldoende voorzorgsmaatregelen genomen om de schade te voorkomen.

Conclusie

De conclusie van de geschillencommissie is dan ook dat de vordering van X tot dekking onder de inboedelverzekering via bindend advies moet worden afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2022-0843 d.d. 4 oktober 2022

Lees hier het artikel zoals het is verschenen in Beursbengel

Lees hier het artikel zoals het is gepubliceerd op Platform Flink

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag