07-11-2022

Aantonen bezit en diefstal gouden ketting

X is in de zomer van 2020 slachtoffer geworden van een inbraak. De inbrekers hebben zich via de voordeur toegang verschaft tot de woning van X die op dat moment niet thuis was. De woning is door de inbrekers doorzocht. De buit bestond onder meer uit een gouden ketting van ruim 88 gram en met een waarde volgens X van ruim € 8k. Van de inbraak en diefstal van de ketting is door X aangifte gedaan bij de politie.

Inboedelverzekering

Tussen X en Aegon liep een inboedelverzekering. Maar Aegon weigert om de waarde van de ketting aan X uit te keren. Volgens Aegon heeft X onvoldoende aangetoond dat gouden ketting is weggenomen, dat de gouden ketting van X was en dat het om een echt gouden ketting ging en niet om een replica. X wendt zich hierop tot de geschillencommissie en hij vindt deze aan zijn zijde.

De geschillencommissie stelt allereerst vast dat de gouden ketting gekwalificeerd kan worden als een lijfsierraad zoals omschreven in de polisvoorwaarden. Uit de door X overgelegde foto waarop hij de ketting draagt en het proces-verbaal van aangifte leidt de geschillencommissie af dat X de rechthebbende van de gouden ketting is.

Door Aegon is volgens de geschillencommissie onvoldoende bewijs geleverd waarmee ontkracht kan worden dat de gouden ketting niet aan X toebehoort. Daarbij komt dat bewijs van diefstal vaak erg moeilijk te leveren is. Er mogen volgens de geschillencommissie daarom geen al te zware eisen aan worden gesteld.

Vordering toegewezen

De geschillencommissie stelt vast dat lijfsieraden op deze polis zijn verzekerd voor een bedrag van € 10k. Omdat hiervan al een bedrag aan X is uitgekeerd, resteert nog een bedrag van ruim € 7.800. Uit een door X overgelegde verklaring van een juwelier uit Monrovia (de hoofdstad van Liberia) volgt dat in 2016 voor (het goud van) de ketting een bedrag van ruim 11.000 dollar was betaald. Volgens de geschillencommissie heeft X hiermee voldoende aangetoond dat de waarde van de ketting ten tijde van de diefstal ten minste € 7.800 was.

De vordering van X wordt dus bij bindend advies toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2022-0690, d.d. 15 augustus 2022

Lees hier het artikel zoals het is verschenen in Beursbengel nr. 918 | oktober 2022

Lees hier het artikel zoals het is gepubliceerd op Platform Flink

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag