10-10-2023

Wanneer is waterschade een gedekte gebeurtenis?

X is eigenaar van een woning. Volgens X is er als gevolg van noodweer in februari 2022 waterschade ontstaan aan het plafond van de woonkamer en het plafond in de hal van zijn woning. X claimt deze schade van € 1.500,- bij ASR bij wie X een woonhuisverzekering heeft met allrisk dekking. ASR wijst deze schade af omdat volgens haar de oorzaak van de schade niet bekend is. En omdat sprake is van achterstallig onderhoud aan de woning van X waardoor de door X gestelde lekkage niet onvoorzien was.

Bevindingen expert

X is het met dit oordeel niet eens en hij legt de zaak voor aan de geschillencommissie. De geschillencommissie stelt in de eerste plaats vast dat er in de periode waar X op doelt inderdaad sprake was van storm en hevige regenval. Daarentegen staat niet vast dat deze regenval heeft geleid tot specifiek deze waterschade. Want de geschillencommissie volgt de bevindingen van de door ASR ingeschakelde expert. Uit het expertiserapport blijkt dat er diverse gebreken waren aan de woning die verband kunnen houden met lekkage. Ook is door de expert vastgesteld dat er al eerder lekkages en evenementen waren waardoor schade is ontstaan. De expert heeft evenmin kunnen vaststellen waar het water de woning is binnengedrongen. Volgens de geschillencommissie bestaat er dus op basis van het expertiserapport geen duidelijkheid over de oorzaak van de schade.

Geen gedekte gebeurtenis

Er is dus niet komen vast te staan of sprake is van een gedekte gebeurtenis, te weten het plotseling en onvoorzien binnendringen van de regen. Het had op de weg gelegen van X om aan te tonen dat dit wel het geval was. Bijvoorbeeld door het overleggen van een rapport van een contra-expert. De conclusie van de geschillencommissie is dat de schade niet is gedekt. De slotsom is dus dat ASR terecht dekking heeft geweigerd voor de schade. De vordering van X tot dekking wordt via bindend advies afgewezen.

Lees hier het artikel zoals het is verschenen in Beursbengel 927 | september 2023

Lees hier het artikel zoals het is gepubliceerd op Platform Flink

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag