15-08-2023

Pas schade vergoeden als de verzekerde aansprakelijk is

X is getrouwd maar woont niet samen met zijn vrouw. X spendeert meestal de vrijdag en de zaterdag in het huis van zijn echtgenote. Op een avond nadat X eerst zijn verjaardag met vrienden had gevierd, is hij naar het huis van zijn vrouw gegaan. X wilde een glas water drinken en liep zonder het licht aan te doen de keuken in. Hoewel X naar eigen zeggen niet dronken was, is X is toch gestruikeld en zijwaarts op de openstaande deur van de wasmachine gevallen. De deur is daardoor ontzet geraakt.

Aansprakelijk?

De schade wordt door X en zijn echtgenote begroot op ruim € 600,- namelijk de aanschafprijs van een nieuwe wasmachine. X is van mening dat hij aansprakelijk is voor de door hem veroorzaakte schade aan de wasmachine. X deelt deze overtuiging met Aegon bij wie X een aansprakelijkheidsverzekering (avp) heeft gesloten. Omdat Aegon hier niet in meegaat, legt X zijn vordering tot dekking onder de polis voor aan de geschillencommissie.

Onrechtmatige daad?

Deze stelt voorop dat de polisvoorwaarden bepalen dat Aegon alleen schade vergoedt als X op grond van de wet aansprakelijk is jegens zijn echtgenote. Om dit vast te kunnen stellen, toetst de geschillencommissie de valpartij aan de vereisten die gelden voor een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). De geschillencommissie komt dan tot het oordeel dat X niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens zijn echtgenote.

Want X heeft met het betreden van de keuken geen regels overtreden. Ook is X niet op een plek geweest waarvan hij wist dat hij daar niet mocht komen. Louter het uitglijden of het verliezen van het evenwicht levert geen onzorgvuldig gedrag op laat staan dat dit onrechtmatig is. De geschillencommissie noemt dit een ongelukkige samenloop van omstandigheden, oftewel een geval van pech.

Conclusie

Nu X geen onrechtmatige daad heeft gepleegd jegens zijn echtgenote hoeft Aegon geen aansprakelijkheid te erkennen. En namens X dus ook niet de schade aan de wasmachine te vergoeden. De slotsom is dat de vordering van X bij bindend advies wordt afgewezen.

Lees hier het artikel zoals het is verschenen in Beursbengel 926 | juli-augustus 2023

Lees hier het artikel zoals het is gepubliceerd op Platform Flinck

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag