12-03-2023

Polisvoorwaarden voldoende duidelijk bij dekking over stormschade?

X is eigenaar van een woning met een tuin. Tijdens de storm Eunice op 18 februari 2022 is het dak van het tuinhuis van de buren gewaaid. Het dak is tegen de bomen in de tuin van X terechtgekomen. Daardoor zijn er enkele bomen en planten beschadigd geraakt. De schade wordt vastgesteld op een bedrag van ruim € 1.200,- aan opruimkosten en ruim € 11.000,- aan het herplanten van de bomen. X heeft een woonhuisverzekering bij ASR. Deze weigert echter dekking onder de polis te verlenen. Volgens ASR volgt uit de polisvoorwaarden dat schade aan de tuin veroorzaakt door weer en weersinvloeden van dekking is uitgesloten.

Polisvoorwaarden voldoende duidelijk?

X legt aan de geschillencommissie de vraag voor of ASR hiermee een juiste lezing van de polisvoorwaarden geeft. De geschillencommissie beantwoordt deze vraag bevestigend. Want de geschillencommissie stelt in de eerste plaats vast dat de schade aan de bomen is veroorzaakt door de storm. De storm heeft immers het dak van het tuinhuis af doen waaien en dit dak is vervolgens in de tuin van X terecht gekomen. De geschillencommissie acht de door ASR gehanteerde polisbepaling over weer en weersinvloeden bovendien voldoende duidelijk.

Aan een uitleg van de polisvoorwaarden die ten gunste strekt van X, komt de geschillencommissie dus niet toe. Het is aan ASR om er in de polisvoorwaarden voor te kiezen of zij voor dergelijke gebeurtenissen al dan niet dekking wenst te verlenen. Het is volgens de geschillencommissie een feit van algemene bekendheid dat storm een weerfenomeen is dat valt onder het bredere begrip van weer en weersinvloeden.

De geschillencommissie komt daarmee tot het oordeel dat ASR dekking mocht weigeren op basis van de polisvoorwaarden. De slotsom is dat de vordering van X bij bindend advies dus wordt afgewezen.

Lees hier het artikel zoals het is verschenen in Beursbengel nr. 922 | maart 2023

Lees hier het artikel zoals het is gepubliceerd op Platform Flinkhttps://www.platform-flink.nl/artikel/922-dossier-jurisprudentie-kifid-polisvoorwaarden-voldoende-duidelijk-over-dekking-bij-stormschade

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag